ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS CENTRAS

Kas yra ŠiMC?

Tai Šiuolaikinės mokyklos centro trumpinys. Mokinių ir mokytojų kasdienybėje dar ir linksniuojamas: ŠiMCas, ŠiMCe, ŠiMCui, ŠiMCą…

Tai mokykla be skambučių ir be uniformų, be konkursų ir be atrankų, mokykla, kurioje svarbu susikalbėti ir būti savimi, mokykla, kuri nori, kad sakytum, ką galvoji...

Tai mokykla, kurios klasėse beveik visada nėra laisvų vietų, o būsimus pirmokus tėvai dažniausiai užrašo vos gavę gimimo liudijimą...

Tai mokykla, kurioje kasmetiniai dvyliktokų ,,šimtukai” nėra didžiausias džiaugsmas. Mokykla, kurioje didesnis džiaugsmas yra tada, kai sistemos ar kitos mokyklos ,,nurašytą“ mokinį pavyksta atgaivinti ir paleisti jį po sėkmingų egzaminų jau beveik surasto kelio tolymėn…

Tai mokykla, kurioje svarbiausia yra mokinių ir mokytojų santykių atvirumas, kalbėjimasis ir įsiklausymas, pasitikėjimas ir kitokio priėmimas, bendradarbiavimas ir kūrybiškumas.

Tai mokykla, iš kurios išėjus, dažniausiai sugrįžtama. Mokykla, kurioje reikia pagyventi bent metus, kad suprastum jos savastį ir kitoniškumą, pamatytum bendruomenės vertybes, patikėtum, kad taip būna, ir pradėtum ieškoti bei kurti, priimtum visa, kas čia yra, ir pamažėle pradėtum girdėti ŠiMC širdį, plakančią nuo 1992 m., kai prasidėjo ikimokyklinė studija ,,Gama” ir užaugo į visų - nuo pirmokų iki dvyliktokų - mokyklą, kurią 2021 metais baigė jau šešiolikta dvyliktokų laida. Pradėjome tarsi maža šeima būtume, dabar gyvename tarsi didelė šeima esam (per 500 mokinių, per 50 mokytojų).

Tai mokykla, kuri nenori būti ,,viena iš daugelio”. ŠiMC nori būti mokykla, matanti pasaulį savo akimis.

ŠiMC (ugdymo plano) šypsenos

Tai ,,Tėvynės pažinimo” kursas 5-6 klasių mokiniams vietoj įprastų pamokų, veiklos ir projektai, kuriuose yra ir istorija, ir gamta, ir geografija, ir lietuvių kalba, ir dorinis ugdymas, ir muzika, ir šokis, ir teatras, ir kinas. Tėvynės pažinimo kursas - ŠiMC draugo Alfredo Bumblausko dovana. Gimusi ir subrandinta ilgai trukusiuose susitikimuose, diskusijose, mokymo krypčių bei metodų aptarimuose ir pagaliau nuo 2018 m. rudens tapusi kūnu - projektinių veiklų diena kiekvieną savaitę su pusmečio planais ir paties profesoriaus pamokomis penktokams bei šeštokams ir mokykloje, ir universitete...

Tai ir kitos dalykų integracijos projektinėse veiklose 7-10 klasių mokiniams: ,,Baltas lapas”, ,,Renesansas”, ,,Baltaragio malūnas”, ,,Vilniaus kodas”, ,,Medijos”, ,,Aš ir pasaulis”. Jose draugauja matematika ir informacinės technologijos, lietuvių kalba ir informacinės technologijos, lietuvių kalba ir dailė, dailė ir informacinės technologijos, o kaip ,,Tėvynės pažinimo” tęsinys atsirado ,,Aš ir pasaulis” - istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo dalykai.

Tai nepažyminis 5-8 klasių vertinimas, grįstas noru pasiekti mokinio didesnę atsakomybę mokantis, ugdyti jo savarankiškumą bei gebėjimą rinktis mokymosi tempus ir lygį.

Tai pradinukų projektai, kuriuose pagal iš anksto sukurtą planą visi pradinukams dėstomi dalykai tampa vieno projekto dalimi ir savaitę ar kelias mokiniai gilinasi į projekto temą įvairiais aspektais, dalyvaudami įdomiose veiklose, dirbdami ne įprastose klasėse, bet naujose mišriose grupėse. Dažnai projektinės veiklos organizuojamos su išvykomis, projektui baigiantis, visa, ką pavyksta atrasti ir sužinoti, pristatoma ŠiMC bendruomenei.

Tai ŠiMC eKuprinė - virtuali bendravimo erdvė ir mokymosi individualizavimo platforma (plačiau apie ją skiltyje ,,Mokymosi aplinka”).

TVARKARAŠTIS
Nuotolinio mokymosi tvarkaraštis
ARCHYVAS