ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS CENTRAS

Darbai ir atostogos

2021 - 2022 mokslo metai
Mokslo metų pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Mokomasi penkias dienas per savaitę, du pusmečius.

I pusmetis

1 - 12 klasėse - 2021 09 01 - 2022 01 31

II pusmetis

1 - 4 klasėse - 2022 02 01 - 2022 06 09

5 - 10 klasėse - 2022 02 01 - 2022 06 23

11 klasėse 2022 02 01 - 2022 06 16

12 klasėse - 2022 02 01 - 2022 05 26

Atostogos

Rudens atostogos - 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) - 2021 m.gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos - 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) - 2022 m.balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

TVARKARAŠTIS
Nuotolinio mokymosi tvarkaraštis
ARCHYVAS