ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS CENTRAS

Mokymosi aplinka

Pagrindinė ŠiMC mokymo bazė – pastatas strategiškai patogioje Senamiesčio vietoje, nuo kurios įvairiomis kryptimis atsiveria daugybė galimybių mokiniams per ugdomąsias veiklas pažinti istorinį ir kultūrinį Vilniaus paveldą. Vyresnieji mokiniai (11- 12 klasės) mokosi dar viename triaukščiame Senamiesčio pastate – Tilto dvare, kurio pirmas aukštas būna ir projektinių veiklų erdve.

Dirbame ir mokomės ne vien įprastinėje mokyklinės klasės aplinkoje. Palaipsniui atsisakome tradicinio tvarkaraščio, keisdami jį projektinėmis bei modulinėmis praktikomis, konsultacijomis ir individualiomis programomis, siekiame optimizuoti mokymosi krūvius ir skatiname ugdymui naudoti nemokyklinę aplinką. Išnaudoti artimas Senamiesčio galimybes: muziejus, kultūros paveldo objektus; kūno kultūros pamokos vyksta ,,Tauro” sporto mokykloje, o įvairios projektinės veiklos Vilniaus universitete, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Valdovų rūmuose, Nacionaliniame muziejuje. Taip pat bendradarbiaujame su Taikomosios dailės, Teatro ir kino, Bažnytinio paveldo, A. Mickevičiaus, Genocido, Energetikos muziejais, Vilniaus Arkikatedra, Vilniaus planetariumu…

Naujausia mokymosi erdvė, ŠiMC eKuprinė, ne tam kurta, bet ypač naudinga tapo karantino metu. Ugdymo strategijos dalis su nepažyminiu vertinimu kurta ne konkurencijai, lyderiavimui, bet labiau savęs pažinimui, asmeninių gebėjimų atskleidimui, galimybei mokytis savu tempu. Šią virtualią aplinką kūrėme norėdami turėti platformą, kuri padėtų individualizuoti mokymąsi. Svarbiausia – mokytojo (mokymo) ir individualus mokinio (mokymosi) matymas į priekį, lankstus programos įgyvendinimas, temų išdėstymas, dėliojant dalyko ar projekto medžiagą. Karantinas pagreitino eKuprinės įgyvendinimą visose klasėse ir įkvėpė jai nuotolinio mokymosi gyvybę. Čia turime mokytojų programų ar projektų gaires, artimą kontaktą, individualias ir grupės konsultacijas, mokomųjų dalykų temų ir užduočių bankus, veiklos nuorodų grafiką bei mokytojo laisvę parinkti technologinę aplinką. Mokyklos nuostata ir eKuprinės esmių esmė yra ugdyti suvokimą, kad mokymasis yra mokinio, o ne mokytojo atsakomybė, padėti suvokti savarankiškumo prasmę, prisitaikyti prie kiekvieno mokinio gebėjimų ir lūkesčių, todėl, nors mokytojai ir nurodo tam tikrus užduočių atlikimo intervalus, mokiniui paliekama galimybė darbą atlikti ir atsiskaityti iki mokslo metų pabaigos.

Be to, eKuprinė leidžia džiaugtis. Džiaugtis, kai vienus iššūkius įveikę, sulaukiame naujų. Džiaugtis, kad mokame išlikti tokie, kokiais buvome, palaikydami vienas kitą ne tik tuo, nuo ko pradėjom, gyvu žmogišku ryšiu, bet ir tuo, kas pasauliui besikeičiant, padeda būti kartu ir per atstumą.

Savivalda

Tai mokinių gyvenimas pagal ŠiMC, aprašomas keturis kartus per mokslo metus tokio pat pavadinimo mokinių internetiniame žurnale.

TVARKARAŠTIS
Nuotolinio mokymosi tvarkaraštis
ARCHYVAS