Gyvenimas pagal ŠiMC

Šiuolaikinės mokyklos centro gyvenimo būdo mėnraštis

Aš irgi mokausi

Turbūt nieko nuostabaus, kad mokiniams įdomiausi nauji mokytojai, pradėję dirbti ŠiMC‘e šiais mokslo metais. Kas jie tokie? Ar griežti? Ar įdomūs žmonės? Mes nusprendėme pakalbinti pačią paslaptingiausią naują mokytoją – vienuolę Dominyką.

Visi Jus vadina Dominyka, bet žinome, kad vienuoliai paprastai gauna naują vardą – koks Jūsų „pirmasis“?

Raminta Marija.

Kur Jūs gimėte, kur užaugote?

Gimiau Vilniuje, gyvenau Antakalnyje, baigiau Antakalnio vidurinę mokyklą.

Ką veikėte baigusi mokyklą?

Vienerius metus dirbau Istorijos institute, o po to pasirinkau studijuoti tikybą.

O vienuolystę pasirinkote bestudijuodama?

Bestudijuodama sutikau švento Jono brolius, kurie organizuodavo įvairius renginius studentams, mes vykdavome į gamtą, būdavo įdomių paskaitų. Aš niekad nebuvau girdėjusi šitaip kalbant apie žmogų, apie Dievą. Mane tai labai sudomino, patraukė ir aš po kurio laiko pamaniau, kad norėčiau gyventi panašiai kaip jie. Gyventi maldos gyvenimą, bet ir su žmonėmis daug bendrauti. Žodžiu, supatau, kad visą laiką ir ieškojau panašaus bendravimo su žmonėmis, Dievu. Sužinojau, kad yra tokios pat seserys – šv. Jono seserys – ir tada po dviejų kursų, po dvejų metų studijų, nuvažiavau ir įstojau į vienuolyną Prancūzijoje, nes čia, Lietuvoje, dar nebuvo tokių seserų.

Tai Jūsų ordinas vadinasi šv. Jono?

Taip, šv. Jono, tik mes vadinamės ne ordinu, o bendruomene. Didžiųjų ordinų iš viso tik trys.

O kaip Jus vadina vienuolyne?

Dominyka Marija.

Kaip apskritai tuos vardus paskiria?

Žmogus pasirenka pats, o jeigu jis nežino, ką rinktis, tada jam gali kažkas kažką pasiūlyti, ir jis tada išsirenka. Bet aš žinojau, ką aš rinksiuos, nes man labai patiko šventojo Dominyko vardas dėl jo meilės žmonėms; norėjau jį turėti savo šventu globėju, todėl ir išsirinkau šitą vardą.

O kas Jus paskatino dirbti mūsų mokykloje?

Mano draugė Rūta, kuri dirbo čia prieš tai, išėjo iš šitos vietos ir pasiūlė perimti jos darbą.

Tai Jūs pas mus dėstote tikybą?

Tikybą ir etiką.

Ar įdomu dirbti mokykloje?

Taip, labai.

Ar įgaunate kokios naujos patirties bendrauti su žmonėmis?

Manau, kad gaunu kasdien.

Kaip sutariate su mokiniais?

Visaip, aš irgi mokausi.

Ar turite savo mėgstamiausią arba nemėgstamiausią klasę?

Ne, be to, aš mokau tik dvyliktokus ir septintokus.

Kiek laiko ketinate pas mus dirbti?

Manau, liksiu, kol bus darbo, kol būsiu reikalinga.

Labai ačiū už pokalbį.

 

Su seserim Dominyka kalbėjosi Klaidas


leidėjai/redakcija | rašykite mums | skelbimai