ŠiMC
Tėvų antradienių vakarai


Tėvų antradieniai (.pdf)
Kas yra ŠiMC

Viešoji įstaiga Šiuolaikinės mokyklos centras (ŠiMC) – Vilniaus senamiestyje įsikūrusi pradinė, pagrindinė ir vidurinė bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos pradžia - 1992 m., kai LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtame Muzikos švietimo centre kelių žmonių drąsos ir vaizduotės dėka pradėjo veikti vaikų meninė studija “Gama”. Tai buvo viena pirmųjų įstaigų Lietuvoje, kurioje siekta sukurti įvairiapusį 3-6 metų vaikų meninį ugdymą ir įgyvendinti įvairius menus – muziką, dailę, šokį bei teatrą jungiančius sceninius projektus – operas, miuziklus, šokio ir judesio spektaklius. 1993 m. studija išaugo ikimokyklinį amžių, meninę sritį praplėtė bendruoju ugdymu ir tapo pradžios mokykla. Vėliau, 1997 m. – pagrindine, 2004 m. – vidurine mokykla. 2006 m. ŠiMC‘as buvo pakviestas prisijungti prie Lietuvos UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo, o pirmieji ŠiMC abiturientai (1992/1993 metų „Gamos“ ikimokyklinukai) gavo brandos atestatus, įstojo į aukštąsias Lietuvos ir kitų šalių mokyklas, pradėjo gyventi savarankiškai.

Šiuolaikinės mokyklos centre kasmet mokosi apie 400 mokinių, dirba apie 40 mokytojų. Greta bendrų, visoms švietimo įstaigoms būdingų tikslų, siekiame kurti savo aplinką, savo stilių, savo gyvenimo ir mokymosi būdą. Tokį, kuris nevaržytų asmens laisvės kurti, skatintų ne tik išmokti ir prisiminti, bet ir savarankiškai mąstyti, spręsti, pasirinkti, siūlytų ne tik dalyvauti, bet ir patiems organizuoti.

VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centro dalininkai yra du žmonės, kuriantys mokyklą nuo pradžios: Vytis Buivydavičius (direktorius) ir Arūnas Dikčius (direktoriaus pavaduotojas).
Veikla:
Mokymosi aplinka

Pagrindinė Šiuolaikinės mokyklos centro mokymo bazė – 1516,20 m2 ploto pastatas Žygimantų g. 4/2.

2003 metais pastatą iš esmės renovavome, taip pat, pastatėme ir įrengėme dar vieną aukštą. Sukūrėme papildomą 409 m2 plotą, įrengėme 5 naujus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius mokymo kabinetus, naują mokytojų kambarį bei pagalbines patalpas. Taip pat iš esmės buvo renovuota šildymo (viso pastato) bei įrengta naujojo aukšto vėdinimo sistema.

Kita vertus, dirbame ir mokomės ne vien įprastinėje mokyklinėje aplinkoje. Palaipsniui atsisakydami tradicinio tvarkaraščio, keisdami jį projektinėmis bei modulinėmis praktikomis ir individualiomis programomis, siekiame ugdymui maksimaliai naudoti ir nemokyklinę aplinką. Organizuodami ugdymą bendradarbiaujame su Lietuvos policijos mokymo centro stadionu (Kalnų parke), Š.Marčiulionio krepšinio akademija, UAB “Vilniaus vandenys” Vandens kokybės tyrimo laboratorija, Lietuvos muzikos akademija, Pilietinių iniciatyvų centru, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutu, Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Žmogaus genetikos laboratorija, Onkologijos instituto Kraujo tyrimo laboratorija, Lietuvos laisvos rinkos institutu, Vilniaus pedagoginio universiteto Teorinės fizikos ir kompiuterijos katedra, Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka, „Elfų“ teatru, Lietuvių kalbos institutu, Nacionaliniu muziejum, Taikomosios dailės muziejum, A. Mickevičiaus muziejum, Genocido muziejum, Vilniaus planetariumu.
Darbai ir atostogos


2017 – 2018 mokslo metai


Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d.
Mokomasi penkias dienas per savaitę, mokymasis organizuojamas dviem pusmečiais.

I pusmetis - 1 - 12 klasėse - 2017 09 01 - 2018 01 26
II pusmetis - 1 - 4 klasėse - 2018 01 29 - 2018 05 31
5 - 11 klasėse - 2018 01 29 - 2018 06 15
12 klasėje - 2018 01 29 - 2018 05 25


Atostogos:

rudens - 2017 10 30 - 2017 11 03

Kalėdų - 2017 12 27 - 2018 01 03

žiemos - 2018 02 19 - 2018 02 23

Velykų - 2018 04 03 - 2018 04 06

vasaros - 1-4 kl. 2018 06 01 - 2018 08 31
5-11 kl. 2018 06 18 - 2018 08 31
12 kl. nuo egzaminų sesijos pabaigos iki 2018 08 31 d.
Projektai ir partneriai

Nuo pat pradžių laikėmės nuostatos, kad projektai – ne „normalių pamokų“ pagyvinimas ar „viršpamokinė veikla“, o už įprastas pamokas kur kas efektyvesnis ir įdomesnis mokymosi būdas. Meninius ir nemeninius projektus stengiamės organizuoti taip, kad jie integruotųsi į įprastų pamokų turinį, „mokytojo-aiškintojo“ vaidmenį ir mokinių reprodukcinio mokymosi stilių keistų mokymasis dirbant savarankiškai, sprendžiant problemas, bendradarbiaujant su kitais. Projektas mums visų pirma – mokymosi būdas, todėl pats vyksmas visuomet svarbesnis už galutinį rezultatą. Štai keletas įvairiais metais ŠiMC‘e vykusių projektų pavyzdžių.

2000 metais Nacionaliniame operos ir baleto teatre rodėme Laimio Vilkončiaus operą „Paukštė“ (pagal Maurice Maeterlinck „Žydrąją paukštę“, libretas - Birutės Mar), kurioje dainavo ir šoko šimtas penkiasdešimt 4-15 metų mūsų mokinių. Ši opera buvo sukurta specialiai ŠiMC mokiniams.

2001 metais Vilniaus Žemutinėje pilyje rodėme Algirdo Martinaičio operą „Eglė“ (pagal pasaką „Eglė žalčių karalienė“), kurioje dainavo ir šoko šimtas dvidešimt 5-16 metų mūsų mokinių. Ši opera taip pat sukurta specialiai ŠiMC mokiniams.

2002 metų ryškiausias projektas - “Pasaulio tautos”. Tai pirmieji ŠiMC mokinių mainai: vilniečiai savaitę mokėsi Šiaulių Didždvario gimnazijoje, gyveno šiauliečių mokinių šeimose. Kitą savaitę jau Šiuolaikinės mokyklos centre mūsų mokiniai kartu su svečiais iš Šiaulių Didždvario gimnazijos gamino muzikinius instrumentus, vėliau grupėmis pristatė pasaulio tautų muziką ir šokius. Viso projekto metu dalykų mokytojai integravosi į dalykų blokus (tiksliųjų mokslų, gamtamokslių, socialinių mokslų, kalbų, menų ir teologijų) ir dirbo su iš įvairaus amžiaus mokinių sudarytomis grupėmis.

2003 metų rudenį vyko projektas “Kempingas Dzūkijoje”, kurį parengė technologijų, biologijos, geografijos, matematikos ir kitų dalykų mokytojai. Moksleiviai pagal iš anksto susidarytą metodiką tyrė kempingo įrengimo galimybę konkrečioje vietovėje – Žilinėlių kaime. Pamokų ir konsultacijų metu mokiniai rengė išvadas apie šios vietovės tinkamumą steigti kempingą, atskiros jų grupės pristatė savo išvadas baigiamojoje konferencijoje.

2003 metų pavasarį vyko projektas, kurį vienijo “Vakarų Europos meno epochų” tema ir trys pagrindiniai renginiai: moksleivių konferencija, tapybos darbų paroda ir koncertas. Savo programas derino dailės, muzikos, šokio, literatūros ir kultūros istorijos mokytojai. Individualiai, mažesnėmis ar didesnėmis grupėmis mokiniai dirbo, dalyvavo konsultacijose, pristatė savo darbus renginiuose ir vertino vieni kitų pasirodymus. Į renginius buvo kviečiama visa bendruomenė.

2004 metais vykdėme projektą “Šiuolaikinis meno pasaulis”, kurio akcentu galėtume laikyti modernaus šokio spektaklį „Ratas“ (pagal Broniaus Kutavičiaus oratoriją „Iš jotvingių akmens“) Menų spaustuvės salėje. ŠiMC mokiniai kartu su mokytojais skaitė eiles, grojo, dainavo ir šoko. Dalyvavo iš viso trisdešimt 16-18 metų mokinių, 7 mokytojai ir moksleivių tėvai. Baigiantis mokslo metams iš projekto “Šiuolaikinis meno pasaulis” natūraliai mokyklos kieme išsirutuliojo avangardinio kostiumo teatras „4/2“ – 7-10 klasių mokinių sukurtų kostiumų prezentacija. Mokslo metų viduryje vyko net 3 dienas užėmusi į socialinę tematiką orientuota konferencija „Apie save ir kitus“. Savo pranešimus skaitė kiekvienas ŠiMC dešimtokas, iki pačios konferencijos kelis mėnesius vyko konsultacijos ir pranešimų kūrimas.

Tais pačiais 2004 metais vyko dėmesio vertas projektas“Virtuali darbo birža“, parengtas tuometinio ŠiMC administratoriaus. Įvairių dalykų mokytojai imitavo darbo biržos darbuotojus bei darbdavius, mokiniai registravosi specialiai sukurtoje virtualioje darbo biržoje, mokėsi sukurti savo CV, pildyti reikiamas formas, kalbėtis su darbdaviais.

2005 metais ŠiMC vėl susikaupė rimtam meniniam projektui „Ugnis“ (pagal Giedriaus Kuprevičiaus miuziklą „Ugnies medžioklė su varovais“). Pasirodymas įvyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centro salėje, dainavo, grojo, šoko šešiasdešimt 14-18 metų mokinių ir didesnė dalis mokytojų. Kaip ir spektaklyje „Ratas“, „Ugnyje“ smagiausia buvo tai, kad mokiniai ir mokytojai dirbo kartu, mokydamiesi vieni iš kitų, skatindami arba tildydami vieni kitus. Pradedant 2003 metais visų projektų iniciatoriai, sumanytojai, vykdytojai ir organizatoriai – patys mokiniai. ŠiMC mokytojai visų projektų metu atlieka konsultantų vaidmenį.

Nuo 2005 metų iki šiol tęsiasi projektas, kuris, galima sakyti, jau virto ŠiMC darbo ir mokymosi stiliumi. Sąlyginis šio projekto pavadinimas – „Mokiniai mokiniams“. Iš pradžių jis prasidėjo šokio mokytojos iniciatyva, kai vyresni mokiniai ėmėsi „perduoti savo patirtį ir įgūdžius“ jaunesniems mokiniams. Šis projektas pasiteisino net labiau, nei tikėtasi, todėl įvairių dalykų pamokose naudojamas iki šiol.

2006 metais sumanėme teatro projektą „Geltonų plytų kelias“ (L.Franko Baumo pasakos motyvais), kurį rodėme Lietuvos vaikų ir jaunimo centro salėje. Vaidino, dainavo, grojo, šoko ir dekoracijas kūrė penkiasdešimt 12-18 metų ŠiMC mokinių.

2007 metų pavasarį Šiuolaikinės mokyklos centras priėmė svečius iš Ulenhofcollege (Olandija). Šiandien ši mokykla – nuolatinė ŠiMC mainų partnerė. Jau antrus metus grupelė mūsiškių savaitę mokėsi Ulenhofcollege ir gyveno olandų mokinių šeimose. Pavasarį Ulenhofcollege mokiniai atvyks į ŠiMC‘ą, gyvens mūsų mokinių šeimose, kartu su mūsiškiais mokysis specialiai sumanytame projekte. 2007 metais tai buvo teatro projektas „Arbatiška beprotėlė“ (pagal Lewis Carroll „Alisa stebuklų šalyje“), kurio baigiamasis pasirodymas įvyko Elfų teatre. Lietuviai mokė olandus lietuvių kalbos, olandai – olandų,visi kartu repetavo, improvizavo, grojo, šoko, dainavo ir vaidino.

Šiuolaikinės mokyklos centras kasmet rengia mokinių mainus su jau nuolatiniais savo partneriais: minėtu Ulenhofcollege (Olandija), Roivuhuori (Suomija) pradine mokykla ir Herlev gymnasium (Danija). Mokinių mainų projektų metu ne tik savaime tobulėja mokinių ir mokytojų užsienio kalbos kompetencijos, ne tik plėtojamas labai svarbus tarpkultūrinis dialogas, bet kaskart sukuriamas įdomus bendras darbas – meninis pasirodymas arba kitokio pobūdžio „produktas“ (pvz., įvairių šalių įvaizdžių reklamos pernai metų mainų projekto metu Olandijoje).

Kartu su jau minėtomis Roivuhuori (Suomija) pradine mokykla ir Herlev gymnasium (Danija) bei Nidos vidurine mokykla ŠiMC vykdo tarptautinį projektą apie mokyklos kultūrą „School Culture: 2 Views“. Be mokinių mainų ŠiMC pasitelkta ekspertų grupė atlieka kokybinį tyrimą apie mokyklų kultūrą, kurį remia Lietuvos UNESCO komisija. Šiam projektui specialiai sukurta internetinė svetainė www.2views.net

Dar viena ŠiMC tradicija - kasmetiniai ŠiMC pradinės mokyklos projektai. Pagal iš anksto sukurtą planą visi pradinukams dėstomi dalykai integruojami taip, kad visą savaitę mokiniai gilinasi į vieną plačią temą įvairiais aspektais. Būtinas pradinukų projektų bruožas – išvyka, kurios metu mokiniai praktiškai pamato tai, apie ką renka informaciją mokykloje. Projektui baigiantis visa tai, ką pavyksta atrasti ir sužinoti, pristatoma visai bendruomenei.

ŠiMC projektų apžvalga būtų nepilna, nepaminint žygių ir vasaros stovyklų. Žygius autobusais, traukiniais, dviračiais arba pėsčiomis organizuoja ne tik klasių vadovai, bet ir dalykų mokytojai, sumanę per savo dalyko pamokas dėstomą tematiką iliustruoti arba praplėsti praktinėmis patirtimis. Vasaros stovyklos – unikali, su ŠiMC kultūra susijusi tradicija, pasikartojanti kiekvienų mokslo metų pabaigoje. Kartais vasaros stovykla skiriama meniniam pasirodymui galutinai parengti, kartais – kaip ypatingas mokymosi gamtoje būdas, su numatytais lauko tyrimais, bandymais, sportiniais renginiais, žygiais, įvairiais žaidimais, maudynėmis ir varžybomis. Vasaros stovyklas ŠiMC organizuoja įvairiose Lietuvos vietose ir už šalies ribų.
Savivalda

Svarbiausia ŠiMC savivaldos institucija – ŠiMC taryba, kurią lygiomis dalimis sudaro mokinių tėvai, mokiniai ir mokytojai:


Birutė Banevičiūtė (tėvų atstovė, ŠiMC tarybos pirmininkė)
Virginijus Sabutis (tėvų atstovas) virginijus.sabutis@prokuraturos.lt
Asta Navickaitė (mokytojų atstovė) asta@atviramokykla.lt
Rima Bacevičienė (mokytojų atstovė) rima@atviramokykla.lt
Gediminas Milašius (mokytojų atstovas) gedas@atviramokykla.lt
Laima Deveikienė (mokytojų atstovas) laima@atviramokykla.lt
Liza Marija Mišeikytė
Viltė Šokaitytė


Mokinių tarybos elektroninis paštas - mes@atviramokykla.ltKontaktai

Raštinė (+370 5) 2122591
buhalterija (+370 5) 2122583
faksas (+370 5) 2122583

Vytis Buivydavičius,
direktorius
vytis@atviramokykla.lt

Arūnas Dikčius,
direktoriaus pavaduotojas
arunas@atviramokykla.lt

Rima Bacevičienė,
ugdymo programų vadovė
rima@atviramokykla.lt

Aleksandras Blaževič,
administratorius
aleksandras@atviramokykla.lt

Goda Buivydavičiūtė,
projektų koordinatorė
goda@atviramokykla.lt

Simonas Trasauskas,
mokinių/mokytojų duomenų bazės administratorius
simas@atviramokykla.lt

Laima Deveikienė,
vidurinio ugdymo ir metodinio darbo koordinatorė
zikuratas@gmail.comŠiMC mokytojai

Pradinė mokykla
Otilija Daukšytė otilytee@gmail.com
Edita Liškauskienė edita@atviramokykla.lt
Milena Kasparaitytė milena.kasparaityte@gmail.com
Inga Urbanavičiūtė inga.urbanaviciute@gmail.com
Asta Navickaitė astana1969@gmail.com
Dovilė Čiškauskaitė ciskauskaite@gmail.com

Kalbos
Liana Valečkaitė liana.val@gmail.com
Rima Bacevičienė rima@atviramokykla.lt
Inga Gresienė buginga@gmail.com
Ieva Venckevičiūtė ievai.v@gmail.com
Aistė Babikienė aisteb@atviramokykla.lt
Julija Ritčik j.ritcik@gmail.com
Monika Kugelevičiūtė monikai.mk@gmail.com
Alina Kačinskienė alina@atviramokykla.lt
Jurgita Giedraitienė jurga.gie@gmail.com
Jurgita Musneckienė jurga_c@yahoo.fr
Daumantas Katinas daumantas.katinas@gmail.com

Matematika, informatika, informacinės technologijos
Rima Čėsnienė rimac@atviramokykla.lt
Loreta Deveikytė - Ciunienė loreta@skautas.lt
Simonas Trasauskas simas@atviramokykla.lt
Jurgita Raulušaitienė jurgitaraulu@gmail.com

Gamtos pažinimas, fizika, chemija, biologija
Violeta Vaskelienė violetav@atviramokykla.lt
Edita Galkontaitė galkontait@gmail.com
Deividas Vainauskas deividas.vainauskas@gmail.com
Vilius Sadzevičius vilius@atviramokykla.lt

Istorija, geografija, etika, tikyba, filosofija, psichologija, ekonomika, informacinis raštingumas
Laima Deveikienė zikuratas@gmail.com
Erika Meškauskienė erika.meskauskiene@gmail.com
Vytautas Stanionis vytstan@gmail.com
Jovita Šiugždinytė jovita@atviramokykla.lt
Gediminas Milašius gedas@atviramokykla.lt
Kristijonas Žičkus kristijonas.zickus@gmail.com
Valerijus Keda valerijus.keda@gmail.com
Jolanta Stupelytė paparteles@yahoo.fr
Dalia Balevičiūtė dalia.baleviciute@gmail.com
Eglė Jurevičiūtė e.jureviciutes@gmail.com
Aneta Rostovskytė arostovskyte@gmail.com

Kūno kultūra
Gražvilė Gatelienė grazvile@atviramokykla.lt
Valdas Drabavičius drabavicius@gmail.com

Menai, technologijos, informacinės technologijos
Valdas Stasiūnas valdemaras.stasiunas@gmail.com
Jolita Česonytė jolita.cesonyte@gmail.com
Goda Buivydavičiūtė goda@atviramokykla.lt
Kristina Ovčinikaitė kristeso@yahoo.com
Marija Klimavičiūtė mmarija.k@gmail.com
Leonardas Pilkauskas leonardaspilkauskas@hotmail.com
Eglė Storpirštienė estorpirstiene@gmail.com